ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ημερολόγιο Σεμιναρίων

Εδώ θα βρείτε όλα τα Σεμινάρια σχετικά με το Ρέικι, το 2022

Εάν δεν βρίσκετε κάποιο σεμινάριο σε αυτήν τη σελίδα, σημαίνει ότι η διεξαγωγή του θα προγραμματιστεί εν καιρώ.

Ο Δεύτερος Βαθμός, παρέχει ισχυρά θεραπευτικά εργαλεία για όσους θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή τους, επιτρέποντας τους να θεραπεύσουν τους εαυτούς τους και τις καταστάσεις.
✨
Επιπλέον, φέρνει μια βαθύτερη κατανόηση των ενεργειών του Ρέικι, εντείνοντας τη σύνδεση του μαθητή με τον ανώτερο εαυτό και το παγκόσμιο θεραπευτικό πεδίο, αυξάνοντας έτσι τη θεραπευτικη δύναμη.
✨
Οι ασκούμενοι μπορούν να «στείλουν» τη θεραπεία σε ανθρώπους, χώρους και καταστάσεις.
Να καθαρίσουν ενεργειακά τους χώρους τους και να δουλέψουν δυνατά στα ενεργειακά σώματα για να παρέχουν πολύ βαθύτερες θεραπείες για τον εαυτό τους και κατά επέκταση στους δικούς τους θεραπευόμενο τα σε παροντικό, παρελθοντικο και μελλοντικό χρόνο.
✨
Ύλη Σεμιναρίου:
• Σύμβολα Ρέικι 2ου βαθμού,
• Τεχνικές χρήσης συμβόλων,
• Τεχνικές αγωγής Ρέικι από απόσταση,
• Τεχνική Ρέικι για επίτευξη στόχων,
• Ρεικί για απαλλαγή από συνήθειες, εθισμούς και διάφορα άλλα που μας ταλαιπωρούν,
• Κουτί Ρέικι,
• Πρακτική με ολοκληρωμένη θεραπεία Ρέικι
✨
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου δίνονται:
-> Πιστοποιητικό Usui Ρέικι 2ου βαθμού από δασκάλα εγγεγραμμένη στον πανελλήνιο σύλλογο Ρέικι,
-> Εγχειρίδιο ύλης 2ου βαθμού,
-> Πρακτική σε ομάδες θεραπευτών, και συνεχής υποστήριξη για οτιδήποτε χρειάζεστε σε σχέση με τη θεραπεία του ρεικι.
✨
** Aπαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει η πιστοποίηση του 1oυ βαθμού **

Ο Δεύτερος Βαθμός, παρέχει ισχυρά θεραπευτικά εργαλεία για όσους θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή τους, επιτρέποντας τους να θεραπεύσουν τους εαυτούς τους και τις καταστάσεις.
✨
Επιπλέον, φέρνει μια βαθύτερη κατανόηση των ενεργειών του Ρέικι, εντείνοντας τη σύνδεση του μαθητή με τον ανώτερο εαυτό και το παγκόσμιο θεραπευτικό πεδίο, αυξάνοντας έτσι τη θεραπευτικη δύναμη.
✨
Οι ασκούμενοι μπορούν να «στείλουν» τη θεραπεία σε ανθρώπους, χώρους και καταστάσεις.
Να καθαρίσουν ενεργειακά τους χώρους τους και να δουλέψουν δυνατά στα ενεργειακά σώματα για να παρέχουν πολύ βαθύτερες θεραπείες για τον εαυτό τους και κατά επέκταση στους δικούς τους θεραπευόμενο τα σε παροντικό, παρελθοντικο και μελλοντικό χρόνο.
✨
Ύλη Σεμιναρίου:
• Σύμβολα Ρέικι 2ου βαθμού,
• Τεχνικές χρήσης συμβόλων,
• Τεχνικές αγωγής Ρέικι από απόσταση,
• Τεχνική Ρέικι για επίτευξη στόχων,
• Ρεικί για απαλλαγή από συνήθειες, εθισμούς και διάφορα άλλα που μας ταλαιπωρούν,
• Κουτί Ρέικι
• Πρακτική με ολοκληρωμένη θεραπεία Ρέικι
✨
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου δίνονται:
-> Πιστοποιητικό Usui Ρέικι 2ου βαθμού από δασκάλα εγγεγραμμένη στον πανελλήνιο σύλλογο Ρέικι,
-> Εγχειρίδιο ύλης 2ου βαθμού,
-> Πρακτική σε ομάδες θεραπευτών, και συνεχής υποστήριξη για οτιδήποτε χρειάζεστε σε σχέση με τη θεραπεία του ρεικι.
✨
** Aπαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει η πιστοποίηση του 1oυ βαθμού **

feather4 - Ρεικι