ΑΤΟΜΙΚΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ψυχοθεραπεία
ψυχοθεραπεία-θεραπείες Ρέικι-φτερό στον άνεμο

Η ατομική θεραπεία είναι ένα υπέροχο ταξίδι αυτογνωσίας, όπου ο συμβουλευόμενος επιδιώκει συνειδητά να οικοδομήσει τη ζωή του.

Μέσα από την συμβουλευτική διαδικασία, σταδιακά, ο συμβουλευόμενος αποκτά επίγνωση των δυνατοτήτων που έχει στη διάθεσή του για επιλογή, υπευθυνότητα και προσωπική κατεύθυνση της ελευθερίας της ύπαρξής του, μέσα από την ανάπτυξη εποικοδομητικών και αποτελεσματικών συμπεριφορών οι οποίες θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει, να διατηρήσει ή και να επεκτείνει τις ουσιαστικές και σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις του.

Αυτοί οι στόχοι πραγματοποιούνται μέσα από τη γεμάτη κατανόηση, ενσυναίσθηση, άνευ όρων αποδοχή και ασφαλή θεραπευτική σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον θεραπευόμενο και τον θεραπευτή.

ψυχοθεραπεία-θεραπείες Ρέικι-φτερό στον άνεμο