θεραπεία ζεύγους - ευη χατζηγιάννη
ψυχοθεραπεία-θεραπείες Ρέικι-φτερό στον άνεμο

Η θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε αυτούς, οι οποίοι αποφασίζουν συνειδητά από κοινού να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στον καθένα, μέσα στο πλαίσιο της προσωπικής τους σχέσης, ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα τους τρόπους που επικοινωνούν και διαχειρίζονται τις κρίσεις και τις συγκρούσεις τους.

Όλοι μπαίνουμε στο δρόμο της αγάπης αρχικά από ανάγκη, αλλά κάποιες φορές η αγάπη μπορεί να γίνει καταστροφική, επειδή είναι γεννημένη από αισθήματα έλλειψης και φόβου.

Έτσι μέσα από την διαδικασία της ψυχοθεραπείας μαθαίνουν και εκπαιδεύονται ουσιαστικά να εξισσοροπούν αυτή την ανάγκη από δύο σημαντικά συστατικά, την προθυμία για μεταμόρφωση και την υποστήριξη αυτής της μεταμόρφωσης.

Ο θεραπευτής δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ενσυναίσθησης, ασφάλειας και αποδοχής και στους δύο συντρόφους εξίσου, ώστε να έχουν την αίσθηση οτι εισακούονται χωρίς καμία διάκριση. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν τους γεννιέται η επιθυμία για αλλαγή.

Στη θεραπευτική διαδικασία ο θεραπευτής προσπαθεί να κατανοήσει τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις του κάθε συντρόφου ξεχωριστά καθώς και τη σχέση μεταξύ τους και τι προσδοκίες έχει ο ένας από τον άλλον.

Ο θεραπευτής τους βοηθά να δούν τα θέματα που αντιμετωπίζουν, εστιάζοντας και παρατηρώντας ο καθένας στον ίδιο και να μιλάει για τον εαυτό του όπως και για αυτά που αισθάνεται και χρειάζεται.

Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η τάση που έχουν τα ζευγάρια να προσπαθούν να αλλάξουν τον άλλον, να τον κατηγορούν και να πιστεύουν ότι μόνο ο άλλος χρειάζεται να διορθωθεί και να αλλάξει.

Ανάγκη, προθυμία, υποστήριξη, είναι οι φωτεινοί σηματοδότες για να βρεί κανείς το δρόμο της Αγάπης!

ψυχοθεραπεία-θεραπείες Ρέικι-φτερό στον άνεμο