ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΡΕΙΚΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΡΕΙΚΙ
ψυχοθεραπεία-θεραπείες Ρέικι-φτερό στον άνεμο

Τον συνδυασμό Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και Θεραπείας Ρέικι τον δημιούργησα ενασχολούμενη με τους πελάτες μου και καταγράφοντας τις ανάγκες τους. Ολιστικά, νου ψυχή και σώμα. Διαπίστωσα ότι μόνο η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας, στους περισσότερους ανθρώπους, επειδή είναι ομιλητική θεραπεία, δηλαδή χρησιμοποιεί το νοητικό μας σώμα, το νου, μας φτάνει σε ένα καλύτερο σημείο βελτίωσης του θέματος μας. Συνήθως όμως με πιο αργούς ρυθμούς, το οποίο φυσικά είναι και σεβαστό.

Ανακάλυψα όμως ότι η Συμβουλευτική ταυτόχρονα με την προσέγγιση του Ρέικι, είναι ικανή να επιφέρει σε μικρότερο χρονικό διάστημα (πάντοτε ο χρόνος προσδιορίζεται από τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά και μοναδικά) μεγαλύτερα οφέλη  πέρα από το νοητικό μας σώμα φέρει οφέλη στο συναισθηματικό-ψυχικό, φυσικό, νοητικό και πνευματικό μας σώμα.

Έτσι λοιπόν ο θεραπευόμενος οδηγείται στην ίαση-λύση οποιουδήποτε θέματος αντιμετωπίζει σε αρκετά μικρότερο χρονικό διάστημα και με ένα διαφορετικό ολιστικό τρόπο διαχείρισης και έκφρασης του δυναμικού  της ζωής του που θα  τον εξυπηρετεί στο υπόλοιπο της υπέροχης αυτής ευλογίας που είναι η ίδια μας η ζωή!

ψυχοθεραπεία-θεραπείες Ρέικι-φτερό στον άνεμο